Thống kê các số từ 00 đến 99, thống kê lô

Chọn tỉnh và biên độ cần xem

thống kê lô xiên

TK 00 - 99 xổ số miền Bắc

Lô tô Lần xuất từ 00-99
00
0.99% 8 lượt
01
0.86% 7 lượt
02
0.99% 8 lượt
03
0.37% 3 lượt
04
0.74% 6 lượt
05
0.99% 8 lượt
06
1.23% 10 lượt
07
0.86% 7 lượt
08
0.99% 8 lượt
09
0.49% 4 lượt
10
1.48% 12 lượt
11
1.23% 10 lượt
12
1.11% 9 lượt
13
1.85% 15 lượt
14
0.62% 5 lượt
15
1.11% 9 lượt
16
1.73% 14 lượt
17
0.99% 8 lượt
18
0.49% 4 lượt
19
0.86% 7 lượt
20
1.11% 9 lượt
21
1.73% 14 lượt
22
0.86% 7 lượt
23
0.99% 8 lượt
24
0.49% 4 lượt
25
0.99% 8 lượt
26
0.74% 6 lượt
27
1.23% 10 lượt
28
0.99% 8 lượt
29
1.23% 10 lượt
30
0.62% 5 lượt
31
0.37% 3 lượt
32
1.23% 10 lượt
33
0.86% 7 lượt
34
0.74% 6 lượt
35
0.74% 6 lượt
36
1.98% 16 lượt
37
1.60% 13 lượt
38
1.23% 10 lượt
39
0.74% 6 lượt
40
0.86% 7 lượt
41
0.99% 8 lượt
42
1.11% 9 lượt
43
0.86% 7 lượt
44
0.99% 8 lượt
45
0.86% 7 lượt
46
1.36% 11 lượt
47
0.99% 8 lượt
48
1.23% 10 lượt
49
1.23% 10 lượt
50
0.74% 6 lượt
51
0.86% 7 lượt
52
1.60% 13 lượt
53
1.23% 10 lượt
54
0.74% 6 lượt
55
0.74% 6 lượt
56
1.73% 14 lượt
57
0.49% 4 lượt
58
0.74% 6 lượt
59
0.86% 7 lượt
60
1.23% 10 lượt
61
0.62% 5 lượt
62
0.86% 7 lượt
63
0.62% 5 lượt
64
0.86% 7 lượt
65
0.86% 7 lượt
66
1.36% 11 lượt
67
1.36% 11 lượt
68
1.23% 10 lượt
69
0.86% 7 lượt
70
0.62% 5 lượt
71
1.11% 9 lượt
72
0.99% 8 lượt
73
0.62% 5 lượt
74
0.37% 3 lượt
75
0.99% 8 lượt
76
1.11% 9 lượt
77
0.86% 7 lượt
78
1.11% 9 lượt
79
1.11% 9 lượt
80
1.98% 16 lượt
81
0.74% 6 lượt
82
1.23% 10 lượt
83
0.99% 8 lượt
84
1.23% 10 lượt
85
0.25% 2 lượt
86
1.36% 11 lượt
87
0.74% 6 lượt
88
1.73% 14 lượt
89
1.36% 11 lượt
90
0.74% 6 lượt
91
0.49% 4 lượt
92
0.74% 6 lượt
93
0.62% 5 lượt
94
0.62% 5 lượt
95
0.86% 7 lượt
96
0.99% 8 lượt
97
0.86% 7 lượt
98
1.23% 10 lượt
99
1.73% 14 lượt

Quảng cáo

Thống kê các số từ 00 đến 99, thống kê lô