XS Mega 6/45 02-05-2021

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

63.700.477.500đ

Ngày mở thưởng tiếp theo: Thứ Tư, 12-05-2021

Kỳ 736: Chủ Nhật, 02-05-2021

  • 07
  • 08
  • 30
  • 35
  • 40
  • 44

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 0 47.209.898
Giải 1 12 10.000.000
Giải 2 1302 300.000
Giải 3 21957 30.000

Quảng cáo