Xổ số Vietlott Mega 645 Chủ Nhật

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

63.700.477.500đ

Ngày mở thưởng tiếp theo: Thứ Tư, 12-05-2021

Kỳ 739: Chủ Nhật, 09-05-2021

 • 01
 • 07
 • 16
 • 24
 • 27
 • 37

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 0 63.700.477.500
Giải 1 48 10.000.000
Giải 2 1806 300.000
Giải 3 30099 30.000

Quảng cáo

Kỳ 736: Chủ Nhật, 02-05-2021

 • 07
 • 08
 • 30
 • 35
 • 40
 • 44

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 0 47.209.898.500
Giải 1 12 10.000.000
Giải 2 1302 300.000
Giải 3 21957 30.000

Kỳ 733: Chủ Nhật, 25-04-2021

 • 08
 • 19
 • 21
 • 28
 • 32
 • 44

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 0 34.931.499.000
Giải 1 31 10.000.000
Giải 2 1216 300.000
Giải 3 20201 30.000

Kỳ 730: Chủ Nhật, 18-04-2021

 • 07
 • 09
 • 15
 • 23
 • 26
 • 27

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 0 26.021.983.000
Giải 1 34 10.000.000
Giải 2 1272 300.000
Giải 3 20410 30.000

Kỳ 727: Chủ Nhật, 11-04-2021

 • 03
 • 23
 • 27
 • 32
 • 34
 • 39

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 0 21.251.858.000
Giải 1 14 10.000.000
Giải 2 986 300.000
Giải 3 16260 30.000

Kỳ 724: Chủ Nhật, 04-04-2021

 • 05
 • 20
 • 27
 • 30
 • 38
 • 43

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 0 16.652.715.000
Giải 1 17 10.000.000
Giải 2 793 300.000
Giải 3 14560 30.000

Xổ số Vietlott Mega 645 Chủ Nhật

Xổ số Vietlott Mega 645 Chủ Nhật