Xổ số Vietlott mega 645 thứ 4

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

63.700.477.500đ

Ngày mở thưởng tiếp theo: Thứ Tư, 12-05-2021

Kỳ 737: Thứ Tư, 05-05-2021

 • 03
 • 14
 • 20
 • 22
 • 37
 • 44

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 0 52.338.709.000
Giải 1 29 10.000.000
Giải 2 1440 300.000
Giải 3 24095 30.000

Quảng cáo

Kỳ 734: Thứ Tư, 28-04-2021

 • 21
 • 39
 • 40
 • 41
 • 43
 • 45

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 0 38.903.466.000
Giải 1 27 10.000.000
Giải 2 1113 300.000
Giải 3 18245 30.000

Kỳ 731: Thứ Tư, 21-04-2021

 • 03
 • 12
 • 19
 • 27
 • 32
 • 35

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 0 27.861.050.500
Giải 1 22 10.000.000
Giải 2 1554 300.000
Giải 3 20118 30.000

Kỳ 728: Thứ Tư, 14-04-2021

 • 11
 • 12
 • 16
 • 18
 • 33
 • 35

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 0 22.996.078.000
Giải 1 24 10.000.000
Giải 2 986 300.000
Giải 3 18525 30.000

Kỳ 725: Thứ Tư, 07-04-2021

 • 13
 • 15
 • 19
 • 25
 • 33
 • 34

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 0 18.118.581.500
Giải 1 25 10.000.000
Giải 2 1131 300.000
Giải 3 16570 30.000

Xổ số Vietlott mega 645 thứ 4

Xổ số Vietlott mega 645 thứ 4